GDPR Compliance / Persondataforordning

I forhold til GDPR og Persondataforordningen har Tomma Consulting forholdt sig til problem-stillinger og taget forholdsregler for at være i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Tomma Consulting har forholdt sig seriøst til denne og kortlagt de forskellige risici i forhold til behandling af persondata. Som dataansvarlige gennemfører Tomma Consulting passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der vil nedbringe risikoen for krænkelser af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Alle medarbejdere og associeret personale hos Tomma Consulting har fået internt kursus i de nye og gældende regler.

 

Samtykkeerklæring

Når den registrerede har accepteret denne erklæringer og tilsendt persondata til Tomma Consulting, gemmer vi dine oplysninger i op til seks måneder, som loven påkræver. Efter seks måneder bliver den registreredes oplysninger slettet. Hvis den registrerede ønsker at søge igen, eller søge en anden stilling efter de seks måneder bedes den registrerede søge igen.

Samtykkeerklæring ved ansøgning

Der gives hermed samtykke til, at den indtastede information samt de indsendte/vedhæftede dokumenter må registreres og anvendes til rekrutteringsformål og statistik.

Generel Information

Samtykkeerklæringen ved ansøgning er 100% frivillig. Kun registrerede personer som har accepteret samtykkeerklæringen, kommer dog i betragtning i forhold til tildeling af stillinger, da øvrige henvendelser ikke bliver modtaget.

Opbevaringsperiode

Når den registrerede har accepteret denne erklæringer og tilsendt persondata til Tomma Consulting, gemmer vi dine oplysninger i op til seks måneder, da det saglige formål. Efter seks måneder bliver den registreredes oplysninger slettet. Hvis den registrerede ønsker at søge igen, eller søge en anden stilling efter de seks måneder bedes den registrerede søge igen.

Kategorier af persondata behandlet

Tomma Consulting vil bruge oplysninger om:

Navn, telefonnummer og e-mailadresse.
Geografisk bopæl.
Tidligere ansættelsesforhold.
Den registreredes ansøgning og de tilsendte persondata inkluderet i denne.
Andre almindelige persondata som den registrerede måtte inkludere.

Formål med behandlingen

Tomma Consulting behandler personoplysninger med henblik på at løse den specifikke rekruttering og den specifikke udvælgelsesproces. Derudover kan Tomma Consulting undersøge om den registrerede profil kan være relevant ift. andre stillinger. Ved accept af denne samtykkeerklæring, giver den registrerede endvidere Tomma Consulting lov til at videregive de tilsendte personoplysninger med den specifikke virksomhed (tredjepart).

Tomma Consulting vil aldrig rette henvendelse til referencer m.fl. uden mundtligt samtykke.
Hvis der i løbet af rekrutteringsprocessen bliver udført personligheds-og/eller færdighedstest, vil disse oplysninger også blive delt med den respektive virksomhed.

Den registreredes rettigheder

Den registrerede har følgende rettigheder i relation til behandlingen af persondata:
Retten til berigtigelse (jf. artikel 16)
Retten til sletning (jf. artikel 17)
Retten til begrænsning af behandling (jf. artikel 18)
Retten til dataportabilitet (jf. artikel 20)
Retten til indsigelse (jf. artikel 21)

Hvis den registrerede ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, skal den registrerede blot kontakte Tomma Consulting skriftligt på tbm@tommaconsulting.dk . Den registreredes oplysninger vil blive rettet eller slettet hurtigst muligt og den registrerede vil modtage en bekræftelse per mail, når denne behandlingen er foretaget.

Sikkerhed

I henhold til persondataforordningen artikel 32, skal Tomma Consulting underrette den relevante tilsynsmyndighed indenfor 72 timer, hvis der sker et brist i sikkerhedsniveauet omkring opbevaringen af personoplysninger. I tilfælde hvor et brud i sikkerheden resulterer i en risiko for indgreb i den registreredes rettigheder og frihed, skal Tomma Consulting underrette den registrerede. Jf. persondataforordningen artikel 31, 35 og 37 har den registrerede ret til at få indsigt i den registreredes oplysninger, at gøre indsigelse mod behandlingen og at kræve berigtigelse. Hvis den registrerede ønsker at udnytte en af disse rettigheder, kan den registrerede rette henvendelse på mail tbm@tommaconsulting.dk
Opbevaring:

Vi overfører og opbevarer persondata i Tomma Consultings cv-database.

Fortrolighed

Al information afsløret under ansættelsen af denne stilling betragtes som fortroligt og må ikke, medmindre det kræves i lov eller retsafgørelse, videregives eller stilles til rådighed for nogen tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra den afslørende part.
Samtykke ved Emnebank

Når den registrerede har accepteret denne erklæringer og tilsendt persondata til Tomma Consulting, gemmer vi dine oplysninger i op til seks måneder, som loven påkræver. Efter seks måneder bliver den registreredes oplysninger slettet. Hvis den registrerede ønsker at tilmelde sig emnebanken igen, eller søge en specifik stilling efter de seks måneder bedes den registrerede søge igen.
Samtykke ved Emnebank
Der gives hermed samtykke til, at den indtastede information samt de indsendte/vedhæftede dokumenter må registreres og anvendes til rekrutteringsformål og statistik.

Generel Information

Samtykkeerklæringen ved ansøgning er 100% frivillig. Kun registrerede personer som har accepteret samtykkeerklæringen kommer dog i betragtning ift. tildeling af stillinger, da øvrige henvendelser ikke bliver modtaget.

Opbevaringsperiode:

Når den registrerede har accepteret denne erklæringer og tilsendt persondata til Tomma Consulting, gemmer vi dine oplysninger i op til seks måneder, som loven påkræver. Efter seks måneder bliver den registreredes oplysninger slettet. Hvis den registrerede ønsker at tilmelde sig emnebanken igen, eller søge en specifik stilling efter de seks måneder bedes den registrerede søge igen.

Kategorier af persondata behandlet

Tomma Consulting vil bruge oplysninger om:

Navn, telefonnummer og e-mailadresse.
Geografisk bopæl.
Tidligere ansættelsesforhold.
Den registreredes ansøgning og de tilsendte persondata inkluderet i denne.
Andre almindelige persondata som den registrerede måtte inkludere.

Formål med behandlingen

Tomma Consulting behandler personoplysninger med henblik på at løse specifikke rekrutteringer og behandler oplysninger i relation til udvælgelsesprocesser. Ved accept af denne samtykkeerklæring, giver den registrerede endvidere Tomma Consulting lov til at videregive de tilsendte personoplysninger med en tredjepart. Tomma Consulting vil aldrig rette henvendelse til referencer m.fl. uden mundtligt samtykke. Hvis der i løbet af rekrutteringsprocessen bliver udført personligheds-og/eller færdighedstest, vil disse oplysninger også blive delt med den respektive virksomhed.

Den registreredes rettigheder:

Den registrerede har følgende rettigheder i relation til behandlingen af persondata:
Retten til berigtigelse (jf. artikel 16)
Retten til sletning (jf. artikel 17)
Retten til begrænsning af behandling (jf. artikel 18)
Retten til dataportabilitet (jf. artikel 20)
Retten til indsigelse (jf. artikel 21)
Hvis den registrerede ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, skal den registrerede blot kontakte Tomma Consulting skriftligt på mail tbm@tommaconsulting.dk. Den registreredes oplysninger vil blive rettet eller slettet hurtigst muligt og den registrerede vil modtage en bekræftelse per mail, når denne behandlingen er foretaget.

Sikkerhed

I henhold til persondataforordningen artikel 32, skal Tomma Consulting underrette den relevante tilsynsmyndighed indenfor 72 timer, hvis der sker et brist i sikkerhedsniveauet omkring opbevaringen af personoplysninger. I tilfælde hvor et brud i sikkerheden resulterer i en risiko for indgreb i den registreredes rettigheder og frihed, skal Tomma Consulting underrette den registrerede. Jf. persondataforordningen artikel 31, 35 og 37 har den registrerede ret til at få indsigt i den registreredes oplysninger, at gøre indsigelse mod behandlingen og at kræve berigtigelse. Hvis den registrerede ønsker at udnytte en af disse rettigheder, kan den registrerede rette henvendelse på mail tbm@tommaconsulting.dk.
Opbevaring:

Vi overfører og opbevare persondata i Tomma Consultings cv-database.

Fortrolighed

Al information afsløret under ansættelsen af denne stilling betragtes som fortroligt og må ikke, medmindre det kræves i lov eller retsafgørelse, videregives eller stilles til rådighed for nogen tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra den afslørende part.