Kandidater

Vi tiltrækker de bedste medarbejdere og ledere til jobs hos vores kunder.
På vores forside finder du en oversigt over nogle af de stillinger, som vi p.t. arbejder med at besætte for vores kunder.

Vi tiltrækker
Når vi tiltrækker kandidater, gør vi det bedst ved at kombinere flere metoder. Opgaven handler om mennesker og om at sikre, at så mange kandidater som muligt er interesserede i at tale med os.

Det gør vi ved at sikre, at det altid er en god oplevelse at være i kontakt med os (og dermed virksomheden,
vi repræsenterer).

Vi gør det også ved at fokusere på virksomhedens evne til at tiltrække de bedste kandidater.

Til det formål analyserer vi kultur, holdninger og tilfredshed i virksomheden. Vi inddrager også ledere og medarbejdere og giver konkrete forslag til, hvad der kan forbedres for at øge virksomhedens samlede attraktivitet i kandidatens øjne. Det giver stor træfsikkerhed for både kandidaten og virksomheden i en search-proces.

Vi udvælger
Det er altafgørende at kunne vurdere og udvælge de bedste medarbejdere. Og hvem er så det?

Det er dem, der passer bedst til både virksomheden og de arbejdsopgaver, der skal løses. Generelt afskediges en person sjældent pga. manglende faglige kvalifikationer, men snarere fordi de personlige kvalifikationer ikke passer til virksomheden.

I vurderingsprocessen arbejder vi på baggrund af en veldokumenteret og kvalificeret metode. Enhver kandidat bliver behandlet med respekt i et forløb, der samtidig gør det muligt for os at vurdere deres forventede adfærd, stærke sider og udviklingsområder i det nye job.

Vores erfaring og metode tager udgangspunkt i en forretnings- og adfærdsorienteret tilgang til rekruttering. Ud fra kendskab til og forståelse for virksomhedens forretningsmæssige mål, skal vi udvælge kandidater med den mest hensigtsmæssige adfærd.

Det er almindelig accepteret blandt HR-eksperter, at et menneskes adfærd i hovedtræk er styret af fem faktorer, som vi arbejder ud fra:

Viden
Holdninger
Personlighedsfaktorer
Færdigheder
Motivationsfaktorer

Rekrutteringsstrategi
Udvikling af en rekrutteringsstrategi indebærer blandt andet identificering af hvilken profil ønsker virksomheden at ansætte. I den forbindelse tager vi naturligvis en dialog med kunden om, hvilke personlige egenskaber og værdier, vi skal kigge efter, når vi ansætter.

Til rekrutteringsstrategien hører også identificeringen af den praktiske del: Hvad er vores ansættelsesprocedure, og hvilke værktøjer anvender vi?

Et tredje element er definition og implementering af effektive attraktivitetsfaktorer.

Virksomhedens attraktivitetsfaktorer
Kan I svare konkret og utvetydigt på, hvorfor man skal vælge at arbejde lige netop hos jer?

I forbindelse med rekrutteringer hjælper vi vores kunder med at definere deres attraktivitetsfaktorer, dvs. det der gør, at medarbejderne bliver i jeres virksomhed.

Effektive attraktivitetsfaktorer er væsentlige for at blive en foretrukken arbejdsgiver. Ofte oplever vi, at selv store virksomheder er ubevidste og ukonkrete omkring, hvilke argumenter de faktisk har. Vi hjælper med at gøre disse bevidste og konkrete og kommer med forslag til, hvordan I kan anvende ‘salgsargumenterne’ på en struktureret og eksplicit måde.

Argumenterne kan fx være facts om arbejdstider, der gør det muligt at have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv eller resultater fra medarbejderundersøgelser, der viser, at en stor del af de nuværende ansatte er meget tilfredse med deres arbejdsmiljø, chef eller lignende. Det kan også være, at virksomheden videreuddanner et stort antal af de nuværende medarbejdere – noget de af og til kan glemme at gøre fremtidige medarbejdere opmærksomme på.

Vi har stor erfaring i, hvad der virker tiltrækkende på potentielle kandidater. På denne baggrund hjælper vi vores kunder med at udarbejde en liste over, hvorfor en kandidat skal søge eller overveje ansættelse hos dem.

Aktuelle jobs

Økonomiansvarlig/koncernkoordinator

2. marts 2023
Økonomiansvarlig/koncernkoordinator
Ballerup
DK

Økonomiansvarlig/koncernkoordinator til AdHoc Translations i Ballerup som får ansvaret for økonomifunktionen i DK og koordinering med økonomimedarbejdere i selskabets afdelinger i Europa med reference til selskabets CEO. Erfaring med selvstændig ansvar for de typiske økonomiopgaver inklusive måneds- og årsafslutninger. Nogle års erfaring fra tilsvarende job og en uddannelse som min. finansøkonom, merkonom i regnskab, HD-R eller kandidat. Bopæl max. 50-60 minutters transport til Ballerup.

Projektdirektør Aarsleff Rail

9. februar 2023
Projektdirektør - Infrastruktur
Sjælland
DK

Projektdirektør til førende anlægs- og infrastrukturentreprenør – ansvar for MIA-projekt som strækker sig over flere år. Du har flere års erfaring som senior projektchef eller projektdirektør for store projekter i primært anlægs- og/eller infrastrukturbranchen samt en byggeteknisk uddannelse. Kontor i Storkøbenhavn – men sites flere steder i landet.

Salgschef Håndværkerbutik

29. januar 2023
Salgschef Håndværkerbutik
Aarhus
DK

Vi søger en salgschef til Davidsen’s håndværkerbutik i Aarhus. Du får ledelsesansvar for 8 interne sælgere samt budgetansvar. Du har nogle års erfaring fra en tilsvarende funktion – eller du har været nr. 2 leder i en stor håndværkerbutik. Hvis du har været ekstern sælger på en trælast/grossist i byggebranchen, og har en god personlighed til ledelse er det også en mulig baggrund for jobbet. Du bliver også en aktiv del af de eksterne salgsaktiviteter sammen med det eksterne trælastsalgsteam mhp at vinde nye kunder og projekter.

Projektleder Adapteo

6. januar 2023
Projektleder byggebranchen
Storkøbenhavn/Sjælland
DK

Vi søger en projektleder til Adapteo – som i de seneste år har været i kraftig vækst og har udsigt til, at væksten fortsætter. Du har min. 4 års erfaring fra projektarbejde på byggepladser som projekt- eller entrepriseleder – og er vant til at have ansvar for økonomien for dine projekter. Du har en byggeteknisk uddannelse, erfaring med samarbejde med UE’er og faglig ledelse af formænd og timelønnede og har gode it-kompetencer. Da arbejdsstedet er i Greve skal du have bopæl på Sjælland og helst ikke mere end 1 times kørsel fra hjemmet.

Demand Planner

4. januar 2023
Demand Planner til kendt FMCG-leverandør
Vestlige Storkøbenhavn
DK

Vi søger en Demand Planner til en kendt, velrenommeret og velkonsolideret dagligvareleverandør, som samtidig har en høj medarbejdertilfredshed og gennemsnitsanciennitet i organisationen. Du har min. 3 års erfaring fra demand planning processer, drift og optimering fra FMCG- eller den øvrige konsumentvarebranche. Du har et godt kendskab til supply chain processer og en god systemforståelse. Du taler og skriver engelsk på rimelig højt niveau. 

Adm.dir.

4. januar 2023
Adm.dir. til industrivirksomhed
Sjælland
DK

Adm.dir. til mindre industrivirksomhed som udfører overfladebehandlinger og industriservice, som har haft en kraftig vækst i de seneste år og har udsigt til at fortsætte væksten i de kommende år på baggrund af en solid kundebase. Den nye direktør er udviklingsorienteret og har erfaring fra ledelse af produktion som f.eks. produktionschef, afdelingschef, funktionsdirektør el.lign. og føler sig klar til at påtage sig et overordnet ansvar for en mindre industrivirksomhed.

Projektchef til Aarsleff Rail, Norge

22. november 2022
Projektchef
Frederikstad
Norge

Projektchef til Aarsleff Rail AS i Frederikstad, Norge. Flere års erfaring fra ansvar som projektleder for anlægsprojekter samt byggeteknisk uddannelse. Erfaring med tværfaglige projekter er en fordel – ligesom erfaring med infrastruktur-projekter er en fordel.

Trælastdirektør

4. november 2022
Trælastdirektør til Davidsen, Albertslund
Albertslund
DK

Vi søger en trælastdirektør til en af Davidsens største butikker og med et stort potentiale og en velfungerende organisation. Du er i dag trælastchef/direktør eller “tung” salgschef hos en trælast – og har lyst til at tage udfordringen op til at udvikle forretningen til Davidsen’s flagskib på Sjælland. Ansættelsespakken er attraktiv og du får tilbudt en attraktiv udviklingsplan, som løfter dine kompetencer til at udvikle forretningen. Du har bopæl på Øst- og Nordsjælland eller Storkøbenhavn.

Afdelingschef – entreprenørbranchen

5. december 2022
Afdelingschef - porteføljeledelse - entreprenørbranchen
Sjælland/Fyn
DK

Vi søger en afdelingschef som får ansvar for porteføljeledelse i en større entreprenørvirksomhed. Ledelse af projektledere igennem mellemledere – og projekter som primært udføres i total- eller hovedentreprise og primært egenproduktion. Du har min. 5 års selvstændigt ansvar for projekter og personale som projektchef, afdelingsansvarlig eller lignende samt en uddannelse som bygningskonstruktør, bygningsingeniør el. tilsv. niveau. Bopæl øst for Lillebælt.

Trælastsælger

23. november 2022
Trælastsælger til Davidsen
Sjælland
DK

Vi søger erfarne trælastsælgere til Davidsen forretninger på Sjælland, som er i kraftig vækst. Du vil få store frihedsgrader i jobbet og vil sikkert opleve mindre bureaukrati og rapportering end du er vant til. Davidsen har udviklet stærke og kundetilpassede logistikløsninger, som er “best practice” i trælastbranchen. Du kan få udbygget dine kompetencer via videreuddannelse og salgstræning.  Davidsen er forholdsvis ny på Sjælland – så du vil have store salgsmuligheder og ikke opleve at du er begrænset af faste salgsdistrikter. Herudover er der store karrieremuligheder.

For flere oplysninger, kontakt os på tbm@tommaconsulting.dk
eller tlf: 4064 8191. Vi vender tilbage indenfor 24 timer.