Kandidater

Vi tiltrækker de bedste medarbejdere og ledere til jobs hos vores kunder.
På vores forside finder du en oversigt over nogle af de stillinger, som vi p.t. arbejder med at besætte for vores kunder.

Vi tiltrækker
Når vi tiltrækker kandidater, gør vi det bedst ved at kombinere flere metoder. Opgaven handler om mennesker og om at sikre, at så mange kandidater som muligt er interesserede i at tale med os.

Det gør vi ved at sikre, at det altid er en god oplevelse at være i kontakt med os (og dermed virksomheden,
vi repræsenterer).

Vi gør det også ved at fokusere på virksomhedens evne til at tiltrække de bedste kandidater.

Til det formål analyserer vi kultur, holdninger og tilfredshed i virksomheden. Vi inddrager også ledere og medarbejdere og giver konkrete forslag til, hvad der kan forbedres for at øge virksomhedens samlede attraktivitet i kandidatens øjne. Det giver stor træfsikkerhed for både kandidaten og virksomheden i en search-proces.

Vi udvælger
Det er altafgørende at kunne vurdere og udvælge de bedste medarbejdere. Og hvem er så det?

Det er dem, der passer bedst til både virksomheden og de arbejdsopgaver, der skal løses. Generelt afskediges en person sjældent pga. manglende faglige kvalifikationer, men snarere fordi de personlige kvalifikationer ikke passer til virksomheden.

I vurderingsprocessen arbejder vi på baggrund af en veldokumenteret og kvalificeret metode. Enhver kandidat bliver behandlet med respekt i et forløb, der samtidig gør det muligt for os at vurdere deres forventede adfærd, stærke sider og udviklingsområder i det nye job.

Vores erfaring og metode tager udgangspunkt i en forretnings- og adfærdsorienteret tilgang til rekruttering. Ud fra kendskab til og forståelse for virksomhedens forretningsmæssige mål, skal vi udvælge kandidater med den mest hensigtsmæssige adfærd.

Det er almindelig accepteret blandt HR-eksperter, at et menneskes adfærd i hovedtræk er styret af fem faktorer, som vi arbejder ud fra:

Viden
Holdninger
Personlighedsfaktorer
Færdigheder
Motivationsfaktorer

Rekrutteringsstrategi
Udvikling af en rekrutteringsstrategi indebærer blandt andet identificering af hvilken profil ønsker virksomheden at ansætte. I den forbindelse tager vi naturligvis en dialog med kunden om, hvilke personlige egenskaber og værdier, vi skal kigge efter, når vi ansætter.

Til rekrutteringsstrategien hører også identificeringen af den praktiske del: Hvad er vores ansættelsesprocedure, og hvilke værktøjer anvender vi?

Et tredje element er definition og implementering af effektive attraktivitetsfaktorer.

Virksomhedens attraktivitetsfaktorer
Kan I svare konkret og utvetydigt på, hvorfor man skal vælge at arbejde lige netop hos jer?

I forbindelse med rekrutteringer hjælper vi vores kunder med at definere deres attraktivitetsfaktorer, dvs. det der gør, at medarbejderne bliver i jeres virksomhed.

Effektive attraktivitetsfaktorer er væsentlige for at blive en foretrukken arbejdsgiver. Ofte oplever vi, at selv store virksomheder er ubevidste og ukonkrete omkring, hvilke argumenter de faktisk har. Vi hjælper med at gøre disse bevidste og konkrete og kommer med forslag til, hvordan I kan anvende ‘salgsargumenterne’ på en struktureret og eksplicit måde.

Argumenterne kan fx være facts om arbejdstider, der gør det muligt at have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv eller resultater fra medarbejderundersøgelser, der viser, at en stor del af de nuværende ansatte er meget tilfredse med deres arbejdsmiljø, chef eller lignende. Det kan også være, at virksomheden videreuddanner et stort antal af de nuværende medarbejdere – noget de af og til kan glemme at gøre fremtidige medarbejdere opmærksomme på.

Vi har stor erfaring i, hvad der virker tiltrækkende på potentielle kandidater. På denne baggrund hjælper vi vores kunder med at udarbejde en liste over, hvorfor en kandidat skal søge eller overveje ansættelse hos dem.

Aktuelle jobs

Projektkonsulent – fleksible bygninger/pavillioner

12. februar 2021
Projektkonsulent
Sjælland
Danmark

Projektkonsulent til Adapteo, som er i kraftig vækst og en af de førende producenter af fleksible bygninger og pavillioner i DK. Du vil få ansvar for rådgivning og salg øst for Storebælt fra den første kontakt til overlevering til udførsel. Du vil indgå i et velfungerende salgsteam på 6 personer. Du har flere års erfaring fra salg og rådgivning i byggebranchen og en byggeteknisk baggrund. 

Salgskonsulent – Geospatial

21. december 2020
Salgskonsulent - Geospatial
Storkøbenhavn/Sjælland
Danmark

Vi søger en salgskonsulent til Geoteam, som vil indgå i et salgs- og teknisk team, som rådgiver og sælger Trimble-løsninger til landinspektører og landmålere – typisk til entreprenører, forsyningsvirksomheder, landmålerfirmaer, rådgivende ingeniører m.fl. Vi søger en person med en landinspektør/landmåleruddannelse – alternativt en hyppig bruger eller salgskonsulent med erfaring fra branchen. Arbejdssted er i Ballerup.

Projektleder – Aarsleff Rail

4. januar 2021
Projektleder - beton- og banearbejder
Sjælland
Danmark

Vi søger en projektleder til Aarsleff Rail’s Konstruktioner, som får ansvar for at drive beton- og baneprojekter for Banedanmark, DSB, kommuner, private og vejmyndigheder øst for Storebælt. Faglig ledelse af 1-2 entrepriseledere og formænd/timelønnede.  Du har min. 4 års erfaring med selvstændigt ansvar for projekter i bygge- og anlægsbranchen og erfaring med egenproduktion og hovedentrepriser. 

Salgschef – byggebranchen

7. december 2020
Salgschef - byggebranchen
Danmark
Danmark

National salgschef til kendt byggevareproducent. Jobbet indebærer ansvar for et mindre salgsteam og både ledelse af salgsteamet og personligt salg til det udførende led. Den nye salgschef har i dag enten ledelsesansvar for eksterne sælgere eller har et større kundeansvar som KAM el.lign. og med lyst og evner til at lede sælgere. Opdateret erfaring fra salg til det udførende led og en merkantil uddannelse er et krav – og en byggeteknisk uddannelse er et ønske. Bopæl så tæt på motorvejen imellem København og Århus som muligt.

Konsulent/sælger – byggebranchen – gulvsystemer

30. december 2020
Konsulent/sælger
Storkøbenhavn/Sjælland
Danmark

Konsulent/sælger til kendt byggevareproducent – ansvar for salg af gulvsystemer i hele DK. Gerne en byggefaglig uddannelse og en kommerciel/handelsmæssig uddannelse og nogle års erfaring fra salg og rådgivning til projekterende og/eller udførende. Bopæl i Storkøbenhavn eller på Sjælland.

Projektdirektør Udland

21. december 2020
Projektdirektør Udland
DK
DK

Projektdirektør Udland til Aarsleff Rail som vil få ansvaret for større projekter i primært Norge og Sverige. Mere end 50% af tiden vil blive tilbragt i de to lande og personen skal have erfaring med totalentrepriser og egenproduktion fra bygge- og anlægsarbejder eller turn key-projekter fra tekniske branchen som arbejder med totalentrepriser og egenproduktion.

Projektsælger til svensk byggevareproducent

16. december 2020
Projektsælger
Malmø
Sverige

Projektsælger til svensk byggevareproducent med domicil i Malmø. 4-5 års erfaring fra tilsvarende job – primært med erfaring omkring bearbejdning af arkitekter og salg til entreprenører. Gerne en byggeteknisk uddannelse kombineret med en handelsuddannelse – men “livets skole” kan kompensere hvis du ikke har den formelle uddannelse. 

Projektleder – Totaldiamanten

8. november 2020
Projektleder - Totaldiamanten (del af G. Tscherning-gruppen)
Hedehusene
Danmark

Projektleder til Totaldiamanten, som ejes af Tscherning-gruppen. Efter en grundig indføring i jobbet drive salg og planlægning og gennemførelse af egne sager i samarbejde med kolleger og med reference til direktøren. Planlægge og styre mange samtidige sager. Faglig baggrund som f.eks. murer, betonmand, tømrer og en uddannelse som byggetekniker, kloakmester el. lign. 6-8 års erfaring som projektleder el.lign. Erfaring med egenproduktion og har måske været formand eller sjakbajs. Arbejdssted i Hedehusene.

For flere oplysninger, kontakt os på tbm@tommaconsulting.dk
eller tlf: 4064 8191. Vi vender tilbage indenfor 24 timer.