Kandidater

Vi tiltrækker de bedste medarbejdere og ledere til jobs hos vores kunder.
På vores forside finder du en oversigt over nogle af de stillinger, som vi p.t. arbejder med at besætte for vores kunder.

Vi tiltrækker
Når vi tiltrækker kandidater, gør vi det bedst ved at kombinere flere metoder. Opgaven handler om mennesker og om at sikre, at så mange kandidater som muligt er interesserede i at tale med os.

Det gør vi ved at sikre, at det altid er en god oplevelse at være i kontakt med os (og dermed virksomheden,
vi repræsenterer).

Vi gør det også ved at fokusere på virksomhedens evne til at tiltrække de bedste kandidater.

Til det formål analyserer vi kultur, holdninger og tilfredshed i virksomheden. Vi inddrager også ledere og medarbejdere og giver konkrete forslag til, hvad der kan forbedres for at øge virksomhedens samlede attraktivitet i kandidatens øjne. Det giver stor træfsikkerhed for både kandidaten og virksomheden i en search-proces.

Vi udvælger
Det er altafgørende at kunne vurdere og udvælge de bedste medarbejdere. Og hvem er så det?

Det er dem, der passer bedst til både virksomheden og de arbejdsopgaver, der skal løses. Generelt afskediges en person sjældent pga. manglende faglige kvalifikationer, men snarere fordi de personlige kvalifikationer ikke passer til virksomheden.

I vurderingsprocessen arbejder vi på baggrund af en veldokumenteret og kvalificeret metode. Enhver kandidat bliver behandlet med respekt i et forløb, der samtidig gør det muligt for os at vurdere deres forventede adfærd, stærke sider og udviklingsområder i det nye job.

Vores erfaring og metode tager udgangspunkt i en forretnings- og adfærdsorienteret tilgang til rekruttering. Ud fra kendskab til og forståelse for virksomhedens forretningsmæssige mål, skal vi udvælge kandidater med den mest hensigtsmæssige adfærd.

Det er almindelig accepteret blandt HR-eksperter, at et menneskes adfærd i hovedtræk er styret af fem faktorer, som vi arbejder ud fra:

Viden
Holdninger
Personlighedsfaktorer
Færdigheder
Motivationsfaktorer

Rekrutteringsstrategi
Udvikling af en rekrutteringsstrategi indebærer blandt andet identificering af hvilken profil ønsker virksomheden at ansætte. I den forbindelse tager vi naturligvis en dialog med kunden om, hvilke personlige egenskaber og værdier, vi skal kigge efter, når vi ansætter.

Til rekrutteringsstrategien hører også identificeringen af den praktiske del: Hvad er vores ansættelsesprocedure, og hvilke værktøjer anvender vi?

Et tredje element er definition og implementering af effektive attraktivitetsfaktorer.

Virksomhedens attraktivitetsfaktorer
Kan I svare konkret og utvetydigt på, hvorfor man skal vælge at arbejde lige netop hos jer?

I forbindelse med rekrutteringer hjælper vi vores kunder med at definere deres attraktivitetsfaktorer, dvs. det der gør, at medarbejderne bliver i jeres virksomhed.

Effektive attraktivitetsfaktorer er væsentlige for at blive en foretrukken arbejdsgiver. Ofte oplever vi, at selv store virksomheder er ubevidste og ukonkrete omkring, hvilke argumenter de faktisk har. Vi hjælper med at gøre disse bevidste og konkrete og kommer med forslag til, hvordan I kan anvende ‘salgsargumenterne’ på en struktureret og eksplicit måde.

Argumenterne kan fx være facts om arbejdstider, der gør det muligt at have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv eller resultater fra medarbejderundersøgelser, der viser, at en stor del af de nuværende ansatte er meget tilfredse med deres arbejdsmiljø, chef eller lignende. Det kan også være, at virksomheden videreuddanner et stort antal af de nuværende medarbejdere – noget de af og til kan glemme at gøre fremtidige medarbejdere opmærksomme på.

Vi har stor erfaring i, hvad der virker tiltrækkende på potentielle kandidater. På denne baggrund hjælper vi vores kunder med at udarbejde en liste over, hvorfor en kandidat skal søge eller overveje ansættelse hos dem.

Aktuelle jobs

Projektkonsulent

31. august 2023
Projektkonsulent
Sjælland
DK

Vi søger en erfaren projektkonsulent til Troldtekt som sammen med en arkitektkonsulent og med reference til salgschefen skal medvirke til at udvikle Troldtekts markedsposition øst for Storebælt. Kunderne vil være trælaster og entreprenører og deltagelse i udvalgte arkitektmøder. Du har flere års erfaring fra salgsansvar til de samme kundesegmenter fra en byggevareproducent/leverandør og har byggeteknisk kompetence. Du har bopæl på Sjælland.

KAM – Salg af højt specialiserede, kundespecifikke komponenter til industrikoncerner i Europa

10. august 2023
KAM - kundespecifikke komponenter til industri
Ferritslev, Fyn
DK

Vi søger 2 KAM’er til FJ Industries, som producerer højt specialiserede komponenter til store industrikoncerner i Europa. Du får reference til FJI’s CCO og salget er primært rettet imod eksisterende kunder men du skal også opsøge nye kunder, da det kan tage flere år at etablere en ny kunde. Du har 4-5 års eksportsalgserfaring, har en teknisk uddannelse og har tilegnet dig de nødvendige kommercielle og økonomiske kompetencer igennem din karriere. Du er flydende på engelsk – og evt. tysk. Bopæl så tæt på Ferritslev ved Nyborg som muligt.

Salgskonsulent – Droner

8. august 2023
Salgskonsulent Droner
Ballerup
DK

Vi søger en salgskonsulent til Geoteam A/S, som får ansvaret for at sælge drone-løsninger til – primært Geoteam’s eksisterende kunder – og på sigt også til nye kunder – over hele landet. Drone-løsningerne en nylanceret og er integreret med Geoteam’s kerneprodukter – landmålingsløsninger og præcisionslandbrugsløsninger. Du har nogle år erfaring med salg af tekniske produkter til B2B- kunder og har kendskab til droner – og måske også erfaring at flyve med droner. Du har bopæl i Øst/Midtjylland, Fyn, Trekantsområdet eller på Sjælland.

Supportmedarbejder til Geoteam

4. juli 2023
Supportmedarbejder
Ballerup
DK

Vi søger en supportmedarbejder til Geoteam’s salgsafdeling. Du skal yde teknisk og generel kundesupport til ift landmålingssoftware og hardware til Geoteam’s kunder som er en blanding af primært landinspektører og landmålere. Rådgivningen og supporten af kunderne sker både fysisk, telefonisk og via TeamViewer. Du vil også have til opgave at planlægge og gennemføre undervisning af kunder og nye medarbejdere i samarbejde med kolleger. Du har som min. erfaring med brug af landmålingsudstyr. Arbejdssted er i Ballerup.

Afdelingschef – entreprenørbranchen

22. maj 2023
Afdelingschef - porteføljeledelse - entreprenørbranchen
Sjælland/Fyn
DK

Vi søger en afdelingschef som får ansvar for porteføljeledelse i en større entreprenørvirksomhed. Ledelse af projektledere igennem mellemledere – og projekter som primært udføres i total- eller hovedentreprise og primært egenproduktion. Du har min. 5 års selvstændigt ansvar for projekter og personale som projektchef, afdelingsansvarlig eller lignende samt en uddannelse som bygningskonstruktør, bygningsingeniør el. tilsv. niveau. Bopæl øst for Lillebælt.

For flere oplysninger, kontakt os på tbm@tommaconsulting.dk
eller tlf: 4064 8191. Vi vender tilbage indenfor 24 timer.