Kandidater

Vi tiltrækker de bedste medarbejdere og ledere til jobs hos vores kunder.
På vores forside finder du en oversigt over nogle af de stillinger, som vi p.t. arbejder med at besætte for vores kunder.

Vi tiltrækker
Når vi tiltrækker kandidater, gør vi det bedst ved at kombinere flere metoder. Opgaven handler om mennesker og om at sikre, at så mange kandidater som muligt er interesserede i at tale med os.

Det gør vi ved at sikre, at det altid er en god oplevelse at være i kontakt med os (og dermed virksomheden,
vi repræsenterer).

Vi gør det også ved at fokusere på virksomhedens evne til at tiltrække de bedste kandidater.

Til det formål analyserer vi kultur, holdninger og tilfredshed i virksomheden. Vi inddrager også ledere og medarbejdere og giver konkrete forslag til, hvad der kan forbedres for at øge virksomhedens samlede attraktivitet i kandidatens øjne. Det giver stor træfsikkerhed for både kandidaten og virksomheden i en search-proces.

Vi udvælger
Det er altafgørende at kunne vurdere og udvælge de bedste medarbejdere. Og hvem er så det?

Det er dem, der passer bedst til både virksomheden og de arbejdsopgaver, der skal løses. Generelt afskediges en person sjældent pga. manglende faglige kvalifikationer, men snarere fordi de personlige kvalifikationer ikke passer til virksomheden.

I vurderingsprocessen arbejder vi på baggrund af en veldokumenteret og kvalificeret metode. Enhver kandidat bliver behandlet med respekt i et forløb, der samtidig gør det muligt for os at vurdere deres forventede adfærd, stærke sider og udviklingsområder i det nye job.

Vores erfaring og metode tager udgangspunkt i en forretnings- og adfærdsorienteret tilgang til rekruttering. Ud fra kendskab til og forståelse for virksomhedens forretningsmæssige mål, skal vi udvælge kandidater med den mest hensigtsmæssige adfærd.

Det er almindelig accepteret blandt HR-eksperter, at et menneskes adfærd i hovedtræk er styret af fem faktorer, som vi arbejder ud fra:

Viden
Holdninger
Personlighedsfaktorer
Færdigheder
Motivationsfaktorer

Rekrutteringsstrategi
Udvikling af en rekrutteringsstrategi indebærer blandt andet identificering af hvilken profil ønsker virksomheden at ansætte. I den forbindelse tager vi naturligvis en dialog med kunden om, hvilke personlige egenskaber og værdier, vi skal kigge efter, når vi ansætter.

Til rekrutteringsstrategien hører også identificeringen af den praktiske del: Hvad er vores ansættelsesprocedure, og hvilke værktøjer anvender vi?

Et tredje element er definition og implementering af effektive attraktivitetsfaktorer.

Virksomhedens attraktivitetsfaktorer
Kan I svare konkret og utvetydigt på, hvorfor man skal vælge at arbejde lige netop hos jer?

I forbindelse med rekrutteringer hjælper vi vores kunder med at definere deres attraktivitetsfaktorer, dvs. det der gør, at medarbejderne bliver i jeres virksomhed.

Effektive attraktivitetsfaktorer er væsentlige for at blive en foretrukken arbejdsgiver. Ofte oplever vi, at selv store virksomheder er ubevidste og ukonkrete omkring, hvilke argumenter de faktisk har. Vi hjælper med at gøre disse bevidste og konkrete og kommer med forslag til, hvordan I kan anvende ‘salgsargumenterne’ på en struktureret og eksplicit måde.

Argumenterne kan fx være facts om arbejdstider, der gør det muligt at have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv eller resultater fra medarbejderundersøgelser, der viser, at en stor del af de nuværende ansatte er meget tilfredse med deres arbejdsmiljø, chef eller lignende. Det kan også være, at virksomheden videreuddanner et stort antal af de nuværende medarbejdere – noget de af og til kan glemme at gøre fremtidige medarbejdere opmærksomme på.

Vi har stor erfaring i, hvad der virker tiltrækkende på potentielle kandidater. På denne baggrund hjælper vi vores kunder med at udarbejde en liste over, hvorfor en kandidat skal søge eller overveje ansættelse hos dem.

Aktuelle jobs

Controllers til Aarsleff Rail

30. juni 2021
Controllers
Avedøre
Danmark

Vi søger 3 controllers til Aarsleff Rail, som vil få ansvar for financial controllig, rapportering, analyser og prognoser og øverst ansvarlig for økonomien for større infrastrukturprojekter. Du skal yde support og sparring til projektdirektører og de budgetansvarlige. Du har min. 2-4 års erfaring fra tilsvarende funktion/ansvar i industri- og produktionsvirksomheder og en bachelor- eller kandidatgrad i finance.

Bid Manager/tilbudsleder

17. juni 2021
Bid Manager/tilbudsleder til Adapteo
Greve
DK

Bid Manager/tilbudsleder til Adapteo som er førende leverandør og entreprenør omkring fleksible bygninger og pavillioner. Ansvar for at udvikle og udarbejde konkurrencedygtige tilbud og sikre at virksomheden vinder flest mulige projekter. Du skal styre udbudsprocessen fra start til slut og monitorere offentlige udbud. Du har en byggeteknisk uddannelse og nogle års erfaring fra kalkulation – alternativt som projektleder, produktchef eller salgsrolle i byggebranchen kombineret med tilbudsarbejde.

Projektkonsulent

17. juni 2021
Projektkonsulent - fleksible bygninger og pavillioner
Jylland
DK

Projektkonsulent/sælger til Adapteo – som er førende leverandør og entreprenør omkring fleksible bygninger og pavillioner. Jobbet tager primært udgangspunkt i bopælen men vil blive tilknyttet virksomhedens afdeling i Randers. Salg og rådgivning til nye og eksisterende kunder vest for Storebælt med reference til salgschef med stor erfaring fra byggebranchen. Du vil indgå i et salgsteam på 7 projektkonsulenter og få støtte til tilbud fra interne kolleger.

National salgschef til markedsledende byggevareproducent

3. juni 2021
National Salgschef - byggebranchen
Jylland
DK

National salgschef til markedsledende byggevareproducent i Jylland med reference til adm.dir. Salg til trælastkæderne samt ledelse af 3 eksterne sælgere og 2 interne salgsmedarbejdere. Du har opdateret erfaring med ansvar for salg til trælastkæderne i DK. Opdateret erfaring fra salg til trælastkæder og årsforhandling med trælastkæderne. Opdaterede kunderelationer til både beslutningstagere på kædeniveau og butiksniveau – specielt ejerledede trælaster. Bopæl helst ikke mere end 1 1/2 time fra Århus.

KSM-chef

25. juni 2021
Kvalitets-, Sikkerheds- og Miljøchef til Petri & Haugsted
Rødovre
Danmark

KSM-chef til Petri & Haugsted – ansvar for udvikling og implementering af fælles praksis og procedurer for kvalitetssikring og miljøledelsen. Uddannelse som ingeniør el. tilsv. niveau og nogle års erfaring fra lignende funktion i bygge- og anlægsbranchen.

Butikssælger

27. april 2021
Butikssælger
Avedøre
Danmark

Butikssælger til Sto Danmark i Avedøre. Rådgivning, salg og ekspedition af facade- og sokkelprodukter til professionelle kunder. Butiks- eller handelsuddannelse og erfaring fra byggevarebutik som f.eks. trælast, byggemarked el.lign. – alternativt uddannet murer eller tømrer og personlighed samt lyst og evner til at sælge og rådgive kunder.

Tilbudsleder/kalkulatør med potentiale til at blive tilbudschef

21. marts 2021
Tilbudsleder/kalkulatør
Fredericia
Danmark

Tilbudsleder/kalkulatør til Aarsleff Rail med lyst og evner til at blive tilbudschef i løbet af 2-3 år. Min. 5 års erfaring som beregner og at beregne sager i egenproduktion – og gerne erfaring med sager om til ca. 150 mio. Uddannelse som byggetekniker, bygningskonstruktør el. tilsvarende niveau. Bopæl så tæt på Fredericia som muligt.

Afdelingschef – El-kabelsektion – Petri & Haugsted

12. maj 2021
Afdelingschef - El-kabelsektion
Storkøbenhavn/Sjælland
Danmark

Afdelingschef som får ansvar for at etablere og udvikle ny El-kabelsektion hos Petri & Haugsted i Rødovre. Kunderne er de større forsyningsvirksomheder. Tidligere erfaring som projektleder og min. 3-5 års erfaring som afdelingsleder fra anlægsentreprenører og har tidligere arbejdet med forsyningsvirksomheder. Du skal være drevet af udvikling og være udadvendt og kontaktskabende. Uddannelse ikke afgørende men du har sikkert en byggefaglig eller byggeteknisk uddannelse.

Projektleder – Aarsleff Rail

8. marts 2021
Projektleder - beton- og stålkonstruktioner
Sjælland
Danmark

Vi søger en projektleder til Aarsleff Rail’s Konstruktioner, som får ansvar for at drive beton- og baneprojekter for Banedanmark, DSB, kommuner, private og vejmyndigheder øst for Storebælt. Faglig ledelse af 1-2 entrepriseledere og formænd/timelønnede.  Du har min. 4 års erfaring med selvstændigt ansvar for projekter i bygge- og anlægsbranchen og erfaring med egenproduktion og hovedentrepriser. 

For flere oplysninger, kontakt os på tbm@tommaconsulting.dk
eller tlf: 4064 8191. Vi vender tilbage indenfor 24 timer.