Assessment & Coaching

Assessment er en vurdering af en persons styrker, svagheder og udviklingspotentiale.
Det tilbyder vi både på medarbejder- og lederniveau.
Coaching er en hjælp til lederen, der gerne vil videreudvikle sit potentiale og søger et fortroligt rum til refleksion over de daglige udfordringer.

Assessment af medarbejdere
Når en person skal tilpasse sin daglige adfærd til nye omgivelser og opgaver, er det vigtigt, at han eller hun har en forståelse af deres egen personlighed. Det er her assessment kommer ind i billedet.

Men hvad med tolkninger af ‘sund fornuft’ og begreber som respekt, ærlighed, involvering og loyalitet? Det er noget, man er nødt til at have et solidt greb om for at sikre en god udvikling.

Hvis en person kan skille sine følelser og sine mere rationelle overvejelser fra hinanden, er det nemmere at vurdere, hvordan han eller hun reagerer under pres. Men sund fornuft er nemmere at sige end at udvise i daglig adfærd. Derfor fokuserer vi på styrker i personprofilen og coacher det, personen er mindre god til.

Assessment af ledere
Forskellen på den naturlige leder og den bedste specialist er ofte evnen til at overskue forretningen og samtidig lede gennem nærvær og personlig balance.

Hvis en leder løbende kan udvikle sine egne styrker i forhold til de opgaver, man står over for, så ved lederen også, hvordan man skal prioritere, motivere, styre og udvikle organisationen. Udvikling stopper aldrig – det gør personlig indsigt, forståelse og accept heller ikke. Gennem assessment finder vi frem til lederens potentiale.

Coaching
Lederrollen er i stadig forandring. Kravene til lederen øges med den stigende forandringstakt, og det kræver store menneskelige ressourcer at følge med. Mange ledere mister kreativitet, overblik eller effektivitet, fordi de mangler et fortroligt rum, hvor de kan få perspektiveret dagligdagens kompleksiteter. Det kan et coachingforløb hos os hjælpe med at lave om på.

Personlig udvikling
Coaching fokuserer på at få de bedste egenskaber frem hos lederen, og at få ham eller hende til at yde sit bedste. Det handler om tillid, tiltro til sig selv og om hjælp til at fastholde fokus på det væsentlige. Og om at få frigivet energi ved at se tingene fra en anden vinkel – på trods af, at lederne ofte selv sidder inde med løsningen.

Via spørgsmål sætter coachforløbet fokus på lederens dagligdag og problemstillinger set i relation til deres styrker og svagheder. Formålet er at forbedre den personlige udvikling og danne overblik over, hvordan kompleksiteter og ledelsesrollen skal håndteres fremover.

Forløb
Lederen gennemgår først personlighedstest(s) og efterfølgende interview, hvori de personlighedsmæssige karakteristika kortlægges og diskuteres.
Herefter mødes man periodisk og fokuserer på dagligdags problemstillinger, som før beskrevet.
Coachforløbet er et personligt udviklingsværktøj, som også berører dybereliggende problematikker, der kan være væsentlige for at styrke den pågældende leder. For ledere arbejder vi ud fra en model, hvor lederrollen opdeles i 10 ‘cylindre’ – 5 på traditionel ledelse (management) og 5 på lederskab.

Hvem?
Effektiv coaching henvender sig til ledere, der ønsker at skabe endnu bedre resultater med større glæde og motivation.

Fortrolighed
Det fortrolige rum er lederens garanti for, at han/hun frit kan handle og tale under vejledning af coachen. Det respekterer vi fuldt ud.